LnwPay Logo
 •     มั่นใจ จ่ายง่าย ได้ชัวร์ !
 • ระดับ:
 •  รีวิว: 100% พอใจ
  77 จาก 77 คน พอใจ
  ผู้ซื้อสินค้า 100% พอใจในภาพรวมการบริการของร้านค้า
  เปิดร้านตั้งแต่ : 9 ก.พ. 2558 (2 ปีที่ผ่านมา)
  เริ่มใช้ LnwPay : 17 มี.ค. 2559 (11 เดือนที่ผ่านมา)
  ใส่ใจบริการ
  (4.8)
  ติดต่อรวดเร็ว
  (4.7)
  ความเร็วจัดส่ง
  (4.9)
  การแพ็คสินค้า
  (4.8)
  lnwpay stat icon ข้อมูลรีวิวจากสถิติ 6 เดือนล่าสุด และรีวิวทั้งหมดมาจากผู้ที่ซื้อสินค้าจริงเท่านั้น
  ดูรีวิวทั้งหมดที่ LnwPay

คลิกตรงหมายเลข EMS ได้เลยครับ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0775 วันที่ทำการจัดส่ง :15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
23 ก.พ. 2560 21:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0771 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2560 23:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0770 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2560 23:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0769 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 18:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0768 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 10:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0766 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 ก.พ. 2560 15:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0765 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 ก.พ. 2560 17:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0764 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 ก.พ. 2560 16:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0759 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 ก.พ. 2560 23:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0763 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 ก.พ. 2560 23:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0760 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 ก.พ. 2560 15:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0762 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 ก.พ. 2560 15:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0761 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 ก.พ. 2560 15:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0757 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
4 ก.พ. 2560 12:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0756 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
4 ก.พ. 2560 12:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0753 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 ก.พ. 2560 21:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0754 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 ก.พ. 2560 21:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0751 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 ก.พ. 2560 00:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0750 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 ก.พ. 2560 00:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0749 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 ม.ค. 2560 22:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0748 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 ม.ค. 2560 22:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0747 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 ม.ค. 2560 22:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0745 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2560 18:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ลูกค้ามารับสินค้าเองเรียบร้อยแล้วครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0744 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2560 18:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0740 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 ม.ค. 2560 12:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0741 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 ม.ค. 2560 12:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0742 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 ม.ค. 2560 12:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0739 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2560 13:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0738 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2560 13:03 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0737 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
25 ม.ค. 2560 19:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 627 พัสดุ
คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อ
77 คน พอใจร้านนี้ 100%
จากทั้งหมด 77 คน (ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด)
10 คนเป็นสมาชิกร้านนี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
ความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้า
ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
ใส่ใจบริการ
4.8
ติดต่อรวดเร็ว
4.7
ความเร็วจัดส่ง
4.9
การแพ็คสินค้า
4.8
การทำตัวอักษรวิ่ง ทางร้านขอขอบคุณทุกคะแนนรีวิวจากลูกค้า เราสัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ ^ ^

สายด่วน โทรเลย !!

095-537-5375

หน้าที่เข้าชม170,962 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด63,515 ครั้ง
เปิดร้าน9 ก.พ. 2558
ร้านค้าอัพเดท24 ก.พ. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top